Saleziáni prerušujú na 2 týždne svoju činnosť
Darujte 2% mladým!

Oslava Mazzarellovej

sdb mdm

"Stačí len každý steh, každý vzťah premeniť láskou." Nielen tieto slová zazneli v novej piesni o Márií Dominike Mazzarellovej, spievanej pri príležitosti jej sviatku na oslave u saleziánok.  Všetci účastníci- členovia saleziánskej rodiny, dobrodinci, sympatizanti, mladí sa spoločne stretli, aby si jej príklad života pripomenuli tak, ako každý rok.

 
Stretnúť sa s don Boscom by chcel asi každý zo saleziánov. To sa práve podarilo aj Márii Dominike Mazzarellovej, zakladateľke sestier Saleziánok. „Vzor ženskosti, čistoty a lásky. Žena, ktorá ma naučila úprimne odpúšťať aj ten najhorši čin,“ takto opisuje animátorka  Katka Turíková Máriu Dominiku.
 
Jej 180. výročie narodenia sme si pripomenuli v utorok, 9. mája slávnostnou svätou omšou u sestier Saleziánok, po ktorej nasledovalo pohostenie. Svätú omšu nám skrášlil aj mládežnícky zbor v piesni, kde je Mária opisovaná ako „živá, skutočná láska...“ a to zaiste potvrdí veľa mladých, ktorí ju poznajú aj vďaka mnohým stretkám, kde je téma zakladateľky Saleziánok veľmi obľúbená, ale aj ako birmovnú patrónku nie jednej pobirmovanej.
 
„Mária Dominika Mazzarellová je moja birmovná patrónka. Je pre mňa veľký  vzorom v tom, ako vedela byť v každom momente spojená s Bohom, aj v tých najobyčajnejších činnostiach dňa a ako vedela aj svojim dievčatám prirodzene hovoriť o tomto vzťahu až natoľko, že aj ony po ňom celým srdcom zatúžili. Takpovediac žili nebo už tu na Zemi a to je aj moja neutíchajúca túžba,“ vyslovuje sr. Janka Obalová FMA.

My v médiách

viac

Videá

Kam kliknúť

viac