Saleziáni prerušujú na 2 týždne svoju činnosť
Darujte 2% mladým!

Duchovné cvičenia animátoriek

dc vime
Animátorky zo SCVČ a strediska Laura v Humennom sa rozhodli duchovne obohatiť a 
upevniť vzťahy medzi sebou, veď predsa v jednote je sila, no nie? Preto sa dňa 15.6.2017
spoločne stretli na chate v Jasenovciach a využili svoj voľný čas na priblíženie sa k Bohu
vďaka duchovným cvičeniam.
Počas týchto duchovných cvičení sa naučili jednu z veľmi dôležitých vecí, a to stíšiť sa a
zotrvať bez slov, pretože Boh k nám hovorí v tichu. Prednášky v podaní sestry Dagmary
Čepelovej FMA a Adriany Bačišinovej ASC priniesli dievčatám mnoho odpovedí na ich otázky. Boli
pestré, zaujímavé, ale aj zábavné a vhodne vybrané pre tieto animátorky. Tému mohli
dievčatá pochopiť lepšie aj vďaka záživným a veselým aktivitám.

Tento požehnaný čas chceli naše animátorky spolu s prednášateľkami, pani kuchárkou
Betkou a saleziánom Vinckom využiť naplno, a preto sa každý deň stretávali s Bohom aj v
eucharistii.

Dievčatám sa v nedeľu odchádzalo o niečo ťažšie, keďže tieto 4 dni boli pre nich naozaj
obohatením. Nielenže sa utužili vzťahy medzi dievčatami, načerpali mnoho nových síl, ale čo
je najdôležitejšie, zase sa priblížili o krok k nášmu Otcovi, ktorý im počas týchto dní bol stále
na blízku, aby im vyliečil ich dušu či dal pocítiť, aké sú pre neho dôležité a ako ich miluje.

My v médiách

viac

Videá

Kam kliknúť

viac