Saleziáni prerušujú na 2 týždne svoju činnosť
Darujte 2% mladým!

Vyúčtovanie rekonštrukcie ihriska

ihrisko web

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

svk spodna verzia rgbIhrisko s pôvodným rozpočtom 124 528 € sa nám podarilo zrealizovať v sume 93 625 €

Veľkú pomoc nám poskytol Prešovský samosprávny kraj, ktorý sa na nákladoch podieľal pomocou 2 dotácii:

1. Výzva predsedu PSK vo výške 4 000 €

2. Výzva pre región vo výške 38 000 €

Názov projektu: Podpora zdravotného štýlu mládeže v Humennom a okolí prostredníctvom rekonštrukcie multifunkčného ihriska

Prijímateľ podpory: Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia

V sumáre prispeli na ihrisko:

Prešovský kraj 42 000 € 45%
Saleziáni 24 500 € 25%
Drobní darcovia 19 000 € 20%
Firmy 9 500 € 10%

Ihrisko je síce už ukončené, no čaká nás ešte upravenie zvyšného areálu, na ktorom postupne pracujeme - altánok, chodníky, lavičky, trávnatá plocha, v pláne je tiež detské ihrisko.

Naše dielo môžete finančne podporiť na účet: SK12 0200 0000 0040 4820 0253

My v médiách

viac

Videá

Kam kliknúť

viac