Denný tábor 2022

Ako a prečo robíme denný tábor?

Denný tábor je spôsob, ako prežiť prázdniny priamo vo svojom meste štýlom "spia doma". Deti prežijú spoločne týždeň podľa programu. Za realizáciou takého tábora sú saleziáni spolupracovníci, saleziáni, saleziánky a naši animátori, ktorých formujeme počas roka a ktorí v lete bezplatne venujú týždeň svojich prázdnin mladším deťom. Našou motiváciou je láska k Bohu a mladým v duchu don Bosca.

Preto denný tábor nie je len riešením nudy počas prázdnin, ale aj priestorom na výchovu a duchovný rast v atmosfére priateľov, hier a poučenia, ktoré je šité na mieru deťom. Je to otvorená akcia, to znamená, že časť účastníkov sú deti z našich stretiek, no prihlásiť sa môže ktokoľvek, aj keby nás navštívil iba jednorazovo na samotnom dennom tábore. Vďaka deťom zo stretiek vzniká priateľská rodinná atmosféra, do ktorej sa rýchlo začleňujú aj nové deti.

 

Info pre DENNÝ TÁBOR 2022 "Je to v rodine"

Pozorne si prečítajte úvodné informácie, aby ste správne vyplnili potrebné údaje. Chybné údaje nám komplikujú spracovanie prihlášok.

Poradie prihlásenia nerozhoduje. Prednosť majú členovia stretiek a krúžkov.

Po vyplnení prihlášky dostanete e-mail o jej evidencii.

Prihlasovanie sa končí naplnením kapacity tábora.

 

Termín: 1. - 5.august 2022

Akceptujeme do cca 60-66 ú­častníkov.

Vek: od 8 rokov do 13 rokov (od terajšieho 2. ročníka ZŠ)

Miesto: Salezi­ánske mládežnícke stredisko, Štefánikova 33, Humenné

Poplatok: 55 €  (členovia mládežn. združení Domka a Laura: 50 €)

Spôsob úhrady: na účet združenia SK 71 7500 0000 0040 3006 3879, informácie dostanete aj v e-maili.

Ak by ste sa na tábor rozhodli neprihlásiť len kvôli financiám, kon­taktujte niektorého zo saleziánov a nájdeme riešenie.

Berieme na vedomie a súhlasíme...

Keď zakliknete v prihlasovacom formulári, že súhlasíte s podmienkami prímestského tábora, súhlasíte s podmienkami, ktoré tu uvádzame.

  1. Súhlasím so spracovaním všetkých osobných údajov požadovaných v prihlasovacom formulári a s ich archivovaním podľa informácií o GDPR.
  2. Súhlasím s vyhotovovaním foto/video záznamov počas podujatia a s ich následným spracovaním a zverejnením na webovej a/alebo facebookovej stránke strediska a v tlačenej i digitálnej kronike strediska.
  3. Súhlasím s tým, aby sa prípadný zvyšok z účastníckeho poplatku použil na bežný chod mládežníckeho strediska.
  4. Potvrdzujem, že dieťa je schopné začleniť sa do kolektívu, nemá poruchy správania, nevyžaduje si špeciálnu starostlivosť, individuálny dozor a dokáže sa prispôsobiť podmienkam denného tábora.

 

Zdieľať na Facebooku Zdieľať cez WhatsApp Poslať emailom
Na stránke používame cookies
Na našej stránke používame cookies. Slúžia nám na zlepšovanie tejto stránky a monitoring návštevnosti. Prehliadaním webu a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.