Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18. - 25. 01. 2024)

Biblický text na rok 2024
Evanjelium podľa Lukáša 10, 25 – 37


Tu vystúpil jeden znalec Zákona a skúšal ho: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života?“

Ježiš sa ho opýtal: „A čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca,
celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou, a svojho blížneho ako seba samého.“

„Správne si odpovedal,“ povedal mu Ježiš. „Toto rob a budeš žiť!“ Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“

Nato Ježiš začal rozprávať: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov.

Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho.

Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho.

No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto.
Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich.

Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho.

Na druhý deň vybral dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: „Staraj sa oňho; ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím.“

Ježiš sa ho spýtal: „Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“

On povedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš povedal: „Choď a rob podobne!“

Zdieľať na Facebooku Zdieľať cez WhatsApp Poslať emailom
Na stránke používame cookies
Na našej stránke používame cookies. Slúžia nám na zlepšovanie tejto stránky a monitoring návštevnosti. Prehliadaním webu a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.