Združenie saleziánskej mládeže

Domka je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. S počtom viac ako 8 000 členov, predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 – 30 rokov, patrí k najväčším mládežníckym organizáciám na Slovensku.

Cieľ a poslanie

Domka sa venuje sprevádzaniu mladých ľudí. Cielene im vytvára v spolupráci s katolíckou rehoľou Saleziánov don Bosca priestor pre angažovanosť a ponúka dôveru, zodpovednosť a podporu, primeranú ich veku a schopnostiam, aby ich podporila vo vyzrievaní v dobrých kresťanov a statočných občanov. Vedie ich k tomu, aby angažovanosť považovali za súčasť svojho životného štýlu. Nadväzuje na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca.

Domka v Humennom

V Humennom Domka pomáha pri združovaní detí a mladých a aj vďaka nej sa môžu organizovať mnohé aktivity a podujatia. Za všetky spomeňme len prímestské tábory, chatovačku či šarkaniádu...

Kontakt:
Domka, stredisko Humenné
Štefánikova 33
066 01 Humenné
č.ú. DOMKA Humenné: SK43 5200 0000 0000 1358 6557

2 percentá mladým

Využite možnosť rozhodnúť o 2% vašich daní a venujte ich mladým. Aj vďaka vašej podpore môžeme v Humennom pracovať na výchove podľa príkladu dona Bosca, ktorého výchovný cieľ je zhrnutý v motte: "Dobrí kresťania, čestní občania".

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže; stredisko Humenné

Štefánikova 33, 066 01 Humenné

právna forma: Občianske združenie

IČO: 36164968

Stiahnuť tlačivo (fyzické osoby) Viac info!

Chcete robiť svätú vec? Vychovávajte mladých!
Chcete robiť svätejšiu vec? Vychovávajte mladých!
Chcete robiť najsvätejšiu vec? Vychovávajte mladých!

Don Bosco
Zdieľať na Facebooku Zdieľať cez WhatsApp Poslať emailom
Na stránke používame cookies
Na našej stránke používame cookies. Slúžia nám na zlepšovanie tejto stránky a monitoring návštevnosti. Prehliadaním webu a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.