Čo je Laura?

Laura, združenie mladých je dobrovoľné občianske združenie detí a mládeže.

 

Cieľom činnosti je rozvíjanie osobnosti mladých ľudí (so zameraním hlavne na dievčatá) a plnohodnotné využitie voľného času.

 

Kľúčové voľby LAURY sú:

rozvoj, výchova, žena, dobrovoľníctvo

 

ALEBO TROCHA NEFORMÁLNE:

 

Laura, to sú decká, tínedžeri, animátorky a animátori, saleziánky .....

Radi a často sa stretávame na rôznych krúžkoch, stretkách, akciách.

Stretávame sa v malom i vo veľkom.

S vášňou sa učíme mnohým novým veciam, učeniu sa hry na gitare, pečeniu, vybíjanej, volejbalu, písaniu článkov, foteniu....

Laura je jednoducho prostriedkom ako efektívne a zmysluplne využiť svoj voľný časzdokonaľovať sa vo všetkých možných činnostiach.

My v médiách

viac

Videá

Kam kliknúť

viac