Duchovné cvičenia animátoriek

dc vime
Animátorky zo SCVČ a strediska Laura v Humennom sa rozhodli duchovne obohatiť a 
upevniť vzťahy medzi sebou, veď predsa v jednote je sila, no nie? Preto sa dňa 15.6.2017
spoločne stretli na chate v Jasenovciach a využili svoj voľný čas na priblíženie sa k Bohu
vďaka duchovným cvičeniam.

Oslava Mazzarellovej

sdb mdm

"Stačí len každý steh, každý vzťah premeniť láskou." Nielen tieto slová zazneli v novej piesni o Márií Dominike Mazzarellovej, spievanej pri príležitosti jej sviatku na oslave u saleziánok.  Všetci účastníci- členovia saleziánskej rodiny, dobrodinci, sympatizanti, mladí sa spoločne stretli, aby si jej príklad života pripomenuli tak, ako každý rok.

Viete čo je opäť nové v scvč Laura Humenné?

stretka 2016 sablona sdbZačiatkom nového školského roka spolu s novými stretkami, krúžkami, sestrami, animátorkami a deťmi je nová aj webová stránka sclaura.sk. Na stránke sa môžete dočítať o tom, čo sa udialo, čo je nové, čo nás čaká či v ktorý deň, a v akom čase, sa budú konať akcie. Môžete si pozrieť fotky, a tak zistiť, kto bol na akcii a kto zase chýbal, a tiež sa môžete zabaviť na videách.

Nocovačky naše zaujímavé

foto k clanku nocovackyNocovačka. Najočakávanejšia udalosť roka pre každé stretko. Pre dievčatá je to výnimočná noc plná dobrodružstiev, aktivít, babských rečí .Rozhodne to nie je nudná noc, vtedy sa všetky spolu môžu stretnúť na viac ako pár hodín, ktoré strávia na stretku.
My v médiách

viac

Videá

Kam kliknúť

viac