V súvislosti s novými opatreniami týkajúcimi sa Covidu 19 platia isté obmedzenia aj v rámci omší v našom stredisku.
Darujte 2% mladým!

Rôzne

Deviatnik k M.D.Mazzarelovej

Mazzarelo 1Modlitba k Márii Dominike Mazzarelovej: Otče, prameň každého dobra, ty nám v hlbokej pokore a láske svätej Márie Dominiky Mazzarellovej predkladáš žiarivý vzor kresťanského života. Daj, aby sme v jej duchu každodenne dosvedčovali tvoju otcovskú dobrotu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Čítať ďalej...

Hokejbalisti trénujú do Novej Dubnice

201404 Priatelsky MI

Mladší hokejbalisti odštartovali blízku prípravu na hokejbalový turnaj do Novej Dubnice prípravným zápasom s Michalovcami.  POZRI FOTO 

 

 

Čítať ďalej...

Aktuálny don Bosco nám napísal list

201401 Clanok list ChavezaDon Boscov nástupca nám na slávnosť nášho zakladateľa napísal veľmi pekný list, v ktorom nám ďakuje za to že sme ho sprevádzali počas jeho mandátu hlavného predsataveného saleziánov. Povzbudzuje k pohľadu na mladosť ako na dar a uisťuje nás o jeho modlitbách. Jeho mandát končí v marci, takže tento list je takpovediac "rozlúčkový".

 

Čítať ďalej...

Deviatnik

 20140122 don bosco deviatnik

Deviaty deň - 30. január

Tvorivosť a pružnosť

Sväté písmo: „A keď veje južný vietor, hovoríte: „Bude horúco,“ a býva. Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete? (Lk 12, 55-56)

Ako to myslel don Bosco?

Žiť saleziánskeho ducha znamená, mať zmysel pre konkrétno, sledovať svet okolo seba (znamenia čias), mať ducha iniciatívy a rozhodovať sa tvorivo i vyvážene. Žijeme v časoch veľkej premeny. K tomu je potrebné skúmať a poznať svet, pokrok vedy, myšlienkový vývoj kultúry a konkrétne skutočnosti, ktoré tvoria osoby a udalosti.  Zároveň to však vyžaduje mať pevné piliere v živote, o ktoré sa môžeme oprieť. Toto všetko vedie k pozornému sledovaniu reality, ktorú žijeme, aby sa z nej dalo vyčítať to, čo Boh od nás chce v našej životnej situácii, na tomto konkrétnom mieste, s týmito konkrétnymi ľuďmi. Ďalším prvkom saleziánskeho ducha je duch iniciatívy. Netreba čakať na ideálne podmienky, ale treba začať konať hneď, bez ponúkania druhých. Je to postoj, ktorý si vyžaduje odvahu. Don Bosco prezradil: „Chcem byť vždy na čele pokroku.“ Pod pružnosťou sa v saleziánskej spiritualite rozumie pravidelné preverovanie svojej činnosti a posúdenie jej účinnosti. Ak veci nejdú, tak ich treba upraviť a prispôsobiť podmienkam.

A ja, čo ďalej?

Viem sledovať okolo seba svet a zamýšľať sa nad ním? Hľadám, čo Boh chce odo mňa práve teraz v tejto etape môjho života? Ak som zistil, že niečo v mojom živote „nesedí“, tak poprosím v 10 minútovej osobnej modlitbe dona Bosca, aby som mal odvahu to zmeniť!

Modlitba:

Modlitba k donovi Boscovi

Svätý Ján Bosco,
Otec a Učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;


buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.

Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.

Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Svätý don Bosco, oroduj za nás.

Pripojím ešte trikrát modlitbu Zdravas` Mária ako to odporúčal don Bosco

 

 

 

My v médiách

viac

Videá

Kam kliknúť

viac