Saleziáni prerušujú na 2 týždne svoju činnosť
Darujte 2% mladým!

Otvorenie oratória

201709 Clanok Otvorenie oratkaPridávame nové informácie a reklamu na novu kartovú hru o don Titusovi Zemanovi - HRANICA, ktorá bude k dispozícii už na blahorečení. Nie všetky informácie sú kompletné, ale postupne ich doplníme. 

Oratórium je otvorené utorok až piatok od 14:00 do 18:45. Keď sa chystáte prísť, zavolajte aj kamarátov, aby nás bolo čím viac a lepšie sa zahrali. Ak nás bude v daný deň málo, bude oratórium otvorené len pre stretko, alebo krúžok.

Rozpis jednotilivých termínov stretiek:

Deň

14.30 - 15.30

17:00 - 18:30

Utorok

6. ročník ZŠ

Streda

7. - 8. ročník ZŠ

2. ročník SŠ

3. ročník SŠ

Štvrtok

5. ročník ŽŠ

9. ročník ZŠ

Piatok

7. - 8. ročník ZŠ

Krúžky: 

KRÚŽOK

Deň/čas

Futbalový

V štádiu hľadania

Hokejbalový

V štádiu hľadania

Gitarový

Podľa dohody (možnosť aj individuálne)

Turistický

Sezónne (niektoré soboty)

Bicyklový

Sezónne (niektoré soboty, príp. nedele poobede)

Mediálny

Raz mesačne (podľa dohody)

V rámci otvorenia oratória bude aj možnosť prihlásiť sa do celooratkovskej stretkárskej hry, v ktorej vítazné stretko získa vstupenky do niektorého zo slovenských aquaparkov. 

Zároveň dávame do pozornosti novú kartovú hru o don Titusovi Zemanovi. K dispozícii bude na blahorečení 30.9. Kto by mal záujem, nech sa na nás obráti. Stáť bude 7 €.

201709 Otvorenie oratka web

 

My v médiách

viac

Videá

Kam kliknúť

viac