Saleziáni prerušujú na 2 týždne svoju činnosť
Darujte 2% mladým!

Uverili Ježišovi

foto k clanku dc vs a pracujuciSkupina  desiatich vysokoškolákov a pracujúcich z humenského saleziánskeho strediska sa zúčastnila duchovných cvičení, ktoré sa konali v termíne od 14. do 17. septembra 2017. Rozhodli sa zanechať starosti bežného života a odišli do ticha na chatu v Jasenovciach. 

Po večernom príchode na chatu spravila sr. Dagmara Čepelová úvod do duchovných cvičení, na ktorý nadväzovala svätá omša. V nej don Peter Veselský skrze kázeň ponúkol prvú prednášku. Nosnou témou duchovných cvičení bola téma s názvom Uveriť Ježišovi.

Oporným textom pre mladých bolo evanjelium podľa Marka. Postupne spoznávali prečo a ako si Ježiš vyberal apoštolov. Zistili, čo to znamená kráčať za Ježišom. Spoznali, že pre Ježiša sa oplatí aj strácať, ale na konci je zaručene radosť, vzkriesenie a hriech nemá žiadnu šancu. Po každej z prednášok nasledoval čas ticha a ústrania. Bol to čas vyhradený na premýšľanie, meditáciu a modlitbu. Boh hovorí v tichu a o to sa mladí usilovali.

Súčasťou programu bol aj filmový večer venovaný filmu Chatrč s následnou diskusiou. Nechýbala modlitba svätého ruženca, adorácia a možnosť duchovného rozhovoru. Počas celých duchovných cvičení bola k dispozícii i sviatosť zmierenia. Mnohí účastníci si dokonca spravili aj generálnu svätú spoveď. Všetko toto boli prostriedky k osobnejšiemu stretnutiu s Bohom.

Avšak celé duchovné cvičenia sa neniesli iba v tichu a modlitbe. V čase rekreácie mohli mladí stráviť spoločné chvíle pri hre, či rozhovore. I skrze túto možnosť sa budovala partia a dobré vzťahy. Samotné duchovné cvičenia mali svoj záver a vyvrcholenie v nedeľnej svätej omši. Každý si obnovil svoje krstné sľuby a s novou motiváciou, predsavzatiami a Božím požehnaním vykročil do svojej každodennosti, kde sa bude pokúšať žiť to, čo načerpal. Táto akcia má už dlhoročnú tradíciu a ak Pán Boh dá, tak o rok bude On sám volať ďalších učeníkov. 

My v médiách

viac

Videá

Kam kliknúť

viac