Duchovné obnovy manželov

Čas, v ktorom sa môžeme intenzívne stretnúť s Bohom. Témy obnov vychádzajú z Božieho slova a reflektujú manželské otázky. Obnovy sú určené pre manželov (môžu prichádzať páry, ale i manželia jednotlivo).

Obnova začína v nedeľu o 15.00 hod.

Program duchovnej obnovy:

  • téma, do ktorej účastníci môžu voľne vstupovať svojimi otázkami, svedectvami, skúsenosťami a postojmi. Téma sa tak mení na spoločné uvažovanie a rozjímanie. Snažíme sa, aby bola presiaknutá Božím slovom, ktoré môžeme objavovať a otvárať sa mu v dennej realite.
  • po téme možnosť ďalej v rozhovore prehlbovať danú oblasť, alebo "odísť" do silentia (ticha)
  • silentium: možnosť v tichu modliť sa, rozjímať, adorovať pred Eucharistickým Kristom
  • možnosť sviatosti zmierenia a rozhovoru s kňazom

Termíny a témy duchovných obnov na školský rok 2012/2013

23. september
21. október
18. november  
22. december - spoločná predvianočná DO - začiatok o 9:00
20. január
17. február
17. marec
14. apríl
12. máj
16. jún

Zoznam tém zo školského roku 2011/2012:

Zoznam tém zo školského roku 2010/2011:

Mladé manželské páry

Opustiť vlastnú rodinu

Pohľad lásky

Rodičia adolescentov

Posudzovanie

Umývanie si nôh

My v médiách

viac

Videá

Kam kliknúť

viac