Úlohy na týždeň

Napis web

 

ÚLOHY NA SPLNENIE DO 28.9.2018

POVINNÉ:

1. Zúčastniť sa na stretku. = 1 KROK na mape

2. Vylepšiť si jednu svoju schopnosť = 1 KROK na mape

DOBROVOĽNÉ:

3. Vyzvať inú skupinu na súboj v nejakej hre, alebo športe (napr. futbal, stolný futbal = kalčeto, spoločenská hra...)

4. Spočítať všetky kostoly v Humennom.

5. Vyfotiť sa pri veľkej fontáne a fotku ukázať saleziánovi Dominikovi.

6. Porozprávať sa so saleziánom na tému ako sa má a ako sa mám ja.

7. Zúčastniť sa na sv. omši a aktívne sa zapojiť (miništrovať, čítanie, spievanie, hranie...)

8. Urobiť nejaký dobrý skutok, napísať na papierik, čo som urobil a ten, komu siom ten dobrý skutok urobil nech mi to podpíše.

1 KROK na mape za každé 2 splnené nepovinné úlohy.

VEĽA ŠŤASTIA

My v médiách

viac

Videá

Kam kliknúť

viac