Domka

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže je dobrovoľnícka mládežnícka organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá deťom a mladým ponúka možnosti ako zmysluplne využiť svoj voľný čas a naplno využiť svoju energiu a potenciál. Primárne ponúka priestor pre zmysluplné využitie voľného času a sebarealizácie pre deti a mladých bez ohľadu na ich vzdelanie, vierovyznanie, či spoločenské postavenie. Jej úlohou je aj formovanie aktívnej, zodpovednej a kvalitnej mladej generácie. Viac info na www.domka.sk.

Kontakt:

Domka, stredisko Humenné
Štefánikova 33
066 01 Humenné

tel./fax: 057/77 55 992
č.ú. DOMKA Humenné: 135 86 557/5200

My v médiách

viac

Videá

Kam kliknúť

viac