V súvislosti s novými opatreniami týkajúcimi sa Covidu 19 platia isté obmedzenia aj v rámci omší v našom stredisku.
Darujte 2% mladým!

Domka

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže je dobrovoľnícka mládežnícka organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá deťom a mladým ponúka možnosti ako zmysluplne využiť svoj voľný čas a naplno využiť svoju energiu a potenciál. Primárne ponúka priestor pre zmysluplné využitie voľného času a sebarealizácie pre deti a mladých bez ohľadu na ich vzdelanie, vierovyznanie, či spoločenské postavenie. Jej úlohou je aj formovanie aktívnej, zodpovednej a kvalitnej mladej generácie. Viac info na www.domka.sk.

Kontakt:

Domka, stredisko Humenné
Štefánikova 33
066 01 Humenné

č.ú. DOMKA Humenné: SK43 5200 0000 0000 1358 6557

My v médiách

viac

Videá

Kam kliknúť

viac