Saleziáni prerušujú na 2 týždne svoju činnosť
Darujte 2% mladým!

2% stopercentne mladým

201601 Clanok 2 Aj tento rok máte možnosť poukázať 2% z vašich daní pre naše stredisko. 

 

Minulý rok sme aj vďaka vašim dvom percentám:

 - od detí mohli žiadať nižšie účastnícke poplatky za výlety, tábory,

- deti a mladí sa mohli zúčastniť na rôznych športových podujatiach (futbal, hokejbal, kalčeto...). Zorganizovali sme východoslovenský futbalový turnaj KAMA 2016. Dosiahli sme aj pekné úspechy. Starší aj mladší chlapci vyhrali celoslovenské futbalové finále v Banskej Bystrici. 

- pre deti z nášho mesta i okolia sme pripravili saleziánsku hokejbalovú i futbalovú ligu, do ktorých sa v minulom roku zapojilo viac ako 100 chlapcov.

 - sme mohli zabezpečiť chod oratória, ktoré ponúka deťom okrem zábavy a hry aj pravidelnú formáciu na týždenných stretnutiach. Deti sa tu majú možnosť rozvíjať po stránke telesnej ale aj duchovnej.

Našu činnosť Vám priblížia fotografie vo  FOTOGALÉRII, a videá vo VIDEOGALÉRII.

V mene mladých Vám ďakujeme za Vaše sympatie a Vašu podporu formou darovania 2% zo zaplatenej dane.

Formuláre na tento rok si môžete stiahnuť tu:

 JEdnotlivé postupy na poukázanie 2% (1%):

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

1. Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

    a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom  potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.

5. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

Údaje DOMKYv Humennom, ktoré potrebujete:

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže; stredisko Humenné

Štefánikova 33, 066 01 Humenné

 právna forma: Občianske združenie

IČO: 36164968

6.Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

   ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

- Do kolónky ROK sa píše 2015

- Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

 

 

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) z dane pre právnické osoby

1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

3. POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Údaje DOMKY v Humennom, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže; stredisko Humenné

Štefánikova 33, 066 01 Humenné

právna forma: Občianske združenie

IČO: 36164968

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. - tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú DP v roku 2015

1. Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní (VIII ODDIEL vo formulári typu A, XII ODDIEL vo formulári typu B)  pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje DOMKY v Humennom, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže; stredisko Humenné

Štefánikova 33, 066 01 Humenné

právna forma: Občianske združenie

IČO: 36164968

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania do 31.3.2015 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4.Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu  90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

  - Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

  - IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu.

My v médiách

viac

Videá

Kam kliknúť

viac