Saleziáni prerušujú na 2 týždne svoju činnosť
Darujte 2% mladým!

Rôzne

Súťažíme s don Boscom

test donBosco kclankom

Pred nedávnom sme v časopise Beton zverejnili test o živote dona Bosca. Možno ho už niektorí aj máte vyriešení a možno niektorí ešte váhate či sa do toho pustiť. V každom prípade to odporúčame, lebo na všetkých čakajú skvelé ceny. Viac info ďalej...

Čítať ďalej...

Z našej histórie 4

z nasej historie 4

Pokračujeme vo zverejňovaní humenskej saleziánskej kroniky. Po nedávno dokončených stavebných úpravách (dokončenie strechy a zatepľovanie budovy) sa vrátime do roku 1999, kedy sa konala veľká prestavba saleziánskeho domu.

Z našej histórie 3

z nasej_historie_3

 

 

 

 

 

Ponúkame Vám ďalšie pokračovanie humenskej saleziánskej kroniky. Tentokrát to bude obdobie rokov 1997 až 1999. Je tu veľa fotografií, môžete spomínať...

Ako s úžitkom prijať sviatosť zmierenia a pokánia.

Päť krokov, ktoré Vám pomôžu dobre sa vyspovedať:

MOTIVÁCIA

 

Prečo chcem prijať sviatosť zmierenia a pokánia? Porozmýšľaj nad svojou motiváciou. Najhlbšou motiváciou je prejav lásky voči Bohu. Chcem prejaviť Bohu lásku, otvoriť mu srdce, odovzdať hriechy, nič nezatajiť, povedať Bohu odpusť mi. Je to prejav túžby zmeniť sa v živote, vo vzťahoch k lepšiemu! Ostatné motivácie nie sú natoľko dôležité.

SPYTOVANIE SVEDOMIA

Pripravím sa na sviatosť zmierenia dôsledným spytovaním svedomia. Poprosím Ducha Svätého o pomoc a rozmýšľam nad tým, čo som od poslednej úprimne prijatej sviatosti zmierenia spravil zlé. Hriech je vedomé a dobrovoľné prehrešenie sa proti láske, proti Božím a cirkevným príkazom. Ako som sa prehrešil voči Bohu, blížnemu i sebe?

VYZNANIE HRIECHOV

V úvode (ktorý možno formulovať aj vlastnými slovami), treba povedať kedy bola prijatá posledná sviatosť zmierenia. Vyznanie hriechov je prebratie zodpovednosti za svoje chyby. Dôležité je vyznať všetky ťažké hriechy aj ich približný počet, lebo vždy sa jedná o nový hriech, o nové rozhodnutie. Treba vyznať aj okolnosti, ktoré majú vplyv na závažnosť skutku (napr. čo som ukradol, prečo). Z ostatných hriechov vyznávam tie, ktoré ma najviac trápia. Boh moje hriechy pozná, vyznanie je však mojím pokáním, uvedomením si vlastnej zodpovednosti. Hriechy vyznám jasne a zreteľne najlepšie v prvej osobe jednotného čísla (ja som urobil). Ak mám v niečom neistotu, môžem sa spýtať. Nerozprávam o chybách iných. Treba brať ohľad na ľudí, ktorí čakajú na sviatosť zmierenia, najmä ak ich je viac.

ĽÚTOSŤ

Vypočujem si poučenie kňaza, cez ktorého môžem dostať užitočné rady pre môj duchovný život. Potom vyznám Bohu lásku ľútosťou. Ľútosť je prejav lásky, bolesť nad tým, že som urazil Boha, dokonalú Lásku. Nie je to len strach pred trestom. Vzbudiť si ľútosť je potrebné už pred sv. spoveďou, pri spytovaní svedomia. V sviatosti zmierenia vyjadrím ľútosť stručne a jasne vlastnými slovami, alebo formulovanou modlitbou.

POKÁNIE A PREDSAVZATIE

Uložené pokánie zo spovede vykonám ako prejav mojej túžby a snahy napraviť sa, ako prejav lásky a vďaky Bohu za dar odpustenia. Veľmi odporúčame poďakovať Bohu za dar odpustenia a prijatie jasného a splniteľného predsavzatia, ktoré je vyjadrením snahy o duchovný rast.

My v médiách

viac

Videá

Kam kliknúť

viac