Deviatnik k don Boscovi 2023

1.   (nedeľa 22.1.2023): Keď Boh volá cez sen

krátky úryvok z filmu DB

Nezvyčajný sen poodhalil Jankovi aký má s ním Boh plány. Svoju cestu spoznával aj cez svoje schopnosti, ktoré používal, aby priviedol svojich kamarátov bližšie k Bohu. Aj my môžeme objavovať Boží sen o nás cez dobré túžby, ktoré v nás vzbudzuje Boh a cez naše dary a schopnosti, ktorými môžeme iným pomôcť.

Prosme si o milosť vedieť rozpoznať vnuknutia Ducha Svätého, ktorými sa nám prihovára, aby sme sa nimi nechali viesť v živote.

Modlitba k don Boscovi:

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba

2.   (pondelok 23.1.2023): Výchova – formácia

krátky úryvok z filmu DB

Boh poslal Jankovi do cesty don Calossa – kňaza, ktorý sa mu stal priateľom, otcom, učiteľom. Učil Janka skutočnému životu s Bohom.

Prosme o múdrosť Ducha Svätého pre tých, ktorí nás sprevádzajú na ceste duchovného života.

Modlitba k don Boscovi:

3.   (utorok 24.1.2023): Ťažkosti - nepochopenie

Kňazstvo

krátky úryvok z filmu DB

Don Bosco na ceste za kňazstvom prekonal veľa prekážok. Aj pre nás platí, že dobré veci sa nerodia vždy ľahko.

Prosme si o silu prekonávať ťažkosti, nebáť sa námah a obetí. Prosme, aby sme sa nimi nedali znechutiť, ale stále pamätali na dobro, pre ktoré ich znášame.

Modlitba k don Boscovi:

4.   (streda 25.1.2023): Chlapci z ulice

Apoštolát

krátky úryvok z filmu DB

Don Bosca sa hlboko dotýkala bieda mladých, ktorých stretal. Boh sa aj nám prihovára cez situácie, keď si nezatvárame srdce pred problémami iných, aj keď nás to niekedy bolí a často nevieme ako im pomôcť. Súcit nás robí podobnými Bohu.

Prosme si o citlivé srdce, schopné vnímať biedu ľudí okolo nás.

Modlitba k don Boscovi:

5.   (štvrtok 26.1.2023): Oratórium – radosť z drobných vecí

krátky úryvok z filmu DB

Don Boscovo oratórium začalo stretnutím z jedným chlapcom a postupne, tak ako dovoľovali okolnosti, rástlo. Boh s obľubou používa malé veci pre svoje diela.

Ďakujme mu za každé dobro, ktoré sa nám podarí urobiť a dôverujme Bohu, že práve cez tieto nenápadné veci dáva rásť svojmu dielu v našom živote.

Modlitba k don Boscovi:

6.   (piatok 27.1.2023): Rodina je potrebná

krátky úryvok z filmu DB

Najprirodzenejšie prostredie pre výchovu je rodina. Don Bosco to dobre vedel a snažil pre svojich chlapcov vytvárať rodinnú klímu. Ďakujme za naše rodiny a všetko, čo sme cez ne dostali.

Prosme za tie rodiny, ktoré prechádzajú ťažkosťami, aj za to, aby v našom saleziánskom prostredí nachádzali rodinné teplo tí, ktorým chýba.

Modlitba k don Boscovi:

7.   (sobota 28.1.2023): Dominik – svätosť

Mať a dať príklad

krátky úryvok z filmu DB

Dominik je krásnym ovocím výchovy don Bosca. Mal vzor a vodcu v don Boscovi a ten ho viedol žiť naplno život s Bohom a viesť k tomu aj iných.

Prosme si o silu dávať dobrý príklad a ďakujme za tých, ktorí nám pomáhajú rásť v dobre a v priateľstve s Bohom.

Modlitba k don Boscovi:

8.   (nedeľa 29.1.2023): Svätý otec – úcta

Sen sa stáva skutočnosťou

krátky úryvok z filmu DB

Don Bosco mal veľkú úctu k sv. otcovi – zástupcovi Krista na zemi. Pre poslušnosť a úctu voči nemu bol ochotný aj veľa vytrpieť. Saleziánska rodina vzniká v Cirkvi a je tu pre jej dobro.

Prosme si o lásku k sv. otcovi aj celej Cirkvi a modlime sa za sv. otca a biskupov.

Modlitba k don Boscovi:

9.   (pondelok 30.1.2023): Don Bosco žije aj na Slovensku

krátky úryvok z filmu DB

Cez saleziánsku rodinu je don Bosco prítomný aj na Slovensku. Aj dnes, aj tu oslovuje a sprevádza mladých na ceste ich rastu cez svojich synov a dcéry. Ďakujme Bohu sa tých, cez ktorých sme spoznali don Boscovho ducha.

Prosme o dar nových saleziánskych povolaní, aby aj ďalšie generácie mladých mohli cez don Bocsa stretnúť milujúceho Boha.

Modlitba k don Boscovi:

Zdieľať na Facebooku Zdieľať cez WhatsApp Poslať emailom
Na stránke používame cookies
Na našej stránke používame cookies. Slúžia nám na zlepšovanie tejto stránky a monitoring návštevnosti. Prehliadaním webu a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.