Saleziáni

Naša identita

Sme spoločenstvo ľudí, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých. Uskutočňujeme poslanie, ktoré sa zameriava na celistvú výchovu mladého človeka. Náš štýl života je cestou nášho osobného šťastia a zároveň prostriedkom výchovy.

Naše korene

Naše spoločenstvo založil taliansky kňaz Ján Bosco a Cirkev nás definitívne potvrdila ako rehoľnú spoločnosť v roku 1874, keď bol schválený prvý štatút – Stanovy. Na Slovensku pôsobíme od roku 1924. Ako celosvetová inštitúcia v Katolíckej cirkvi máme svoju právnu štruktúru uznanú aj civilnými autoritami. Na celosvetovej úrovni nás vedie hlavný predstavený, na úrovni provincií je to provinciál. Aktuálne má naša Spoločnosť takmer 15 000 členov v 127 krajinách na všetkých kontinentoch. 

Kto bol sv. Ján Bosco?

Naše poslanie

Pastoračná služba saleziánov sa zameriava na mužskú mládež, ale v takých situáciách, kde sa to považuje za vhodné, mládežnícke stredisko môže pripustiť aj prítomnosť dievčat. Charakteristické aspekty výchovy, ktorých sa saleziáni v praxi pridŕžajú, sú: zodpovedná a aktívna účasť chlapcov, citlivá výchova k láske, seriózna kultúrna, sociálna a odborná formácia a spojenie užitočného s príjemným. Ústredným jadrom apoštolskej činnosti je výchova k viere.

História diela v Humennom

Súčasná komunita

Don Peter Kanský

direktor

Don František Čunderlík

vikár

Peter Chodelka

ekonóm

Patrik Mižák

asistent

2 percentá mladým

Využite možnosť rozhodnúť o 2% vašich daní a venujte ich mladým. Aj vďaka vašej podpore môžeme v Humennom pracovať na výchove podľa príkladu dona Bosca, ktorého výchovný cieľ je zhrnutý v motte: "Dobrí kresťania, čestní občania".

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže; stredisko Humenné

Štefánikova 33, 066 01 Humenné

právna forma: Občianske združenie

IČO: 36164968

Stiahnuť tlačivo (fyzické osoby) Viac info!

Chcete robiť svätú vec? Vychovávajte mladých!
Chcete robiť svätejšiu vec? Vychovávajte mladých!
Chcete robiť najsvätejšiu vec? Vychovávajte mladých!

Don Bosco
Zdieľať na Facebooku Zdieľať cez WhatsApp Poslať emailom
Na stránke používame cookies
Na našej stránke používame cookies. Slúžia nám na zlepšovanie tejto stránky a monitoring návštevnosti. Prehliadaním webu a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.