Venujte 2% deťom a mladým

Aj v roku 2024 môžete rozhodnúť, čo sa stane s 2% z daní, ktoré ste zaplatili. Využite to, investuje ich do budúcnosti! Venujte ich nám a my ich zúročíme vo výchove detí a mládeže. Ďakujeme za každý jeden váš dar! 

Vašimi dvoma percentami ste v minulom roku podporili:

 • duchovný a kresťanský rozvoj mladých: boli viaceré duchovné obnovy a duchovné cvičenia pre mladých ako aj Školu pre animátorov
 • voľnočasové aktivity: pre deti z nášho mesta i okolia sme pripravili počas leta chatovačku, prímestský tábor, pre mladých Life Expedition...
 • materiálny rozvoj diela: opravujeme spoločenskú miestnosť
 • chod oratória, ktoré ponúka deťom okrem zábavy a hry aj pravidelnú formáciu na týždenných stretnutiach. Deti sa tu majú možnosť rozvíjať po stránke telesnej ale aj duchovnej.

Získané prostriedky aj tento rok investujeme späť do vašich detí, do ich rozvoja a výchovy!

Ako postupovať?

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ 

Daňové priznanie si robím sám 

Právnická osoba

 

Údaje pre poukázanie 2%

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže; stredisko Humenné

Štefánikova 33, 066 01 Humenné

právna forma: Občianske združenie

IČO: 36164968

Stiahnuť tlačivo (fyzické osoby)

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

 1. Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte tlačivo s Vyhlásením o poukázaní 2% dane
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Postup pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé

 1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Vyplňte údaje o Domke:
  DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže; stredisko Humenné
  Štefánikova 33, 066 01 Humenné
  právna forma: Občianske združenie
  IČO: 36164968
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Postup pre právnické osoby

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1% z dane aj viacerým prijímateľom.
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 1 prijímateľa. Vyplňte údaje o Domke:
  DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže; stredisko Humenné
  Štefánikova 33, 066 01 Humenné

  právna forma: Občianske združenie
  IČO: 36164968 
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Zdieľať na Facebooku Zdieľať cez WhatsApp Poslať emailom
Na stránke používame cookies
Na našej stránke používame cookies. Slúžia nám na zlepšovanie tejto stránky a monitoring návštevnosti. Prehliadaním webu a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.