Venujte 2% deťom a mladým

Aj v roku 2021 môžete rozhodnúť, čo sa stane s 2% z daní, ktoré ste zaplatili. Využite to, investuje ich do budúcnosti! Venujte ich nám a my ich zúročíme vo výchove detí a mládeže. V tomto roku naša činnosť bude potrebovať vašu pomoc viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujeme za každý jeden váš dar! 

Vašimi dvoma percentami ste v minulom roku podporili:

 • duchovný a kresťanský rozvoj mladých: v čase uvoľnených opatrení sme stihli pripraviť duchovné obnovy a duchovné cvičenia pre mladých ako aj Školu pre animátorov
 • voľnočasové aktivity: pre deti z nášho mesta i okolia sme pripravili počas leta "letné oratko" ako náhradu prímestského tábora, pre chlapcov jarný výlet, pre mladých Life Expedition...
 • materiálny rozvoj diela: v našom areáli pribudol nový altánok, lavičky, pre chlapcov sa zakúpila hokejbalová aj florbalová výstroj, struny do gitár, či nové stolné hry
 • chod oratória, ktoré ponúka deťom okrem zábavy a hry aj pravidelnú formáciu na týždenných stretnutiach. Deti sa tu majú možnosť rozvíjať po stránke telesnej ale aj duchovnej.

Vyúčtovanie k príjmom z 2% za rok 2019 (príjmy k 31.12.2019)

materiál 
(športová výstroj a materiál do oratória, materiály pre animátorov, projektor, nábytok do klubovne, stan...)
3,215 €
príspevok na akcie
(miništranstký tábor Tymián, miništranstké stretnutie, LifeExpedition...)
 650 €
brigády
(farby, svojpomocné nátery altánku, lavičiek, úpravy areálu...)
1,140 €
duchovné podujatia
(DO, duchovné cvičenia, ŠpA...)
 760 €
kultúrne podujatia
(Don Bosco Show, Mikuláš...)
 500 €
voľnočasové
(turnaje, otvorenie oratka, jarný výlet...)
 640 €
Spolu príjmy z 2% za rok 2019  6,905 €

(Poznámka: príjmy z 2% za rok 2020 - stav k 31.12.2020 - činia 2 537,47€)

Získané prostriedky aj tento rok investujeme späť do vašich detí, do ich rozvoja a výchovy!

Ako postupovať?

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ 

Daňové priznanie si robím sám 

Právnická osoba

 

Údaje pre poukázanie 2%

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže; stredisko Humenné

Štefánikova 33, 066 01 Humenné

právna forma: Občianske združenie

IČO: 36164968

Stiahnuť tlačivo (fyzické osoby)

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

 1. Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte tlačivo s Vyhlásením o poukázaní 2% dane
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Postup pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé

 1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Vyplňte údaje o Domke:
  DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže; stredisko Humenné
  Štefánikova 33, 066 01 Humenné
  právna forma: Občianske združenie
  IČO: 36164968
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Postup pre právnické osoby

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1% z dane aj viacerým prijímateľom.
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 1 prijímateľa. Vyplňte údaje o Domke:
  DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže; stredisko Humenné
  Štefánikova 33, 066 01 Humenné

  právna forma: Občianske združenie
  IČO: 36164968 
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Zdieľať na Facebooku Zdieľať cez WhatsApp Poslať emailom
Na stránke používame cookies
Na našej stránke používame cookies. Slúžia nám na zlepšovanie tejto stránky a monitoring návštevnosti. Prehliadaním webu a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.