V súvislosti s novými opatreniami týkajúcimi sa Covidu 19 platia isté obmedzenia aj v rámci omší v našom stredisku.
Darujte 2% mladým!

Aktuálne oznamy (21.4. - 28.4.2019)

Oznamy na Veľkonočnú nedeľu v r. C 2019

  1. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu Veľkonočného Trojdnia v našej kaplnke, či už upratovaním, výzdobou, spevom, čítaním alebo akokoľvek inak. Ďakujeme aj tým, ktorí pripravili Pašiovú krížovú cestu v uliciach mesta.
  2. Tehlička pre misie vyniesla 895€. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  3. Pozývame Vás na výlet rodín na Vihorlat 27. 4. 2019. Pôjde sa len v prípade dobrého počasia. Treba prísť vlastným autom. Stretneme sa o 8,00 hod, na parkovisku pri nákupnom centre bývalá Hypernova. Viac informácií získate u    p. Milana Ondiska.
  4. Dnes o 19,00 hod. tradičná adorácia nebude.
  5. Na Veľkonočný Pondelok bude svätá omša v našej kaplnke o 10,00 hod.
  6. Oddnes až do konca Veľkonočného obdobia sa budeme namiesto modlitby „Anjel Pána“ modliť modlitbu „Raduj sa nebies Kráľovná“.
  7. Do konca mesiaca nás ešte môžete podporiť svojimi 2% z dane. Ďakujeme vám a všetkým, ktorí nás v týchto týždňoch už podporili.
  8. V najnovších katolíckych novinách sa dočítate: Čo vieme o prvom nástupcovi svätého Petra; rozhovor s pátrom Milanom Bubákom; Malý prehľad filmov o Ježišovi Kristovi; a iné.

Liturgický kalendár:   
Po-So 22.-27.4.: Veľkonočná Oktáva

Ne 28. 4.: 2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

My v médiách

viac

Videá

Kam kliknúť

viac