Pre info klikni na baner

Aktuálne oznamy (16.12. - 23.12.2018)

Oznamy na 3. adventnú nedeľu v r. C 2018

  1. Zbierka na opravu kaplnky doteraz vyniesla 3750 €. Dnešnou nedeľou ukončíme túto dlhodobú zbierku. Pán Boh zaplať za všetky vaše príspevky
  2. Počas adventných nedieľ prebieha predvianočný predaj kníh.
  3. Cez Adventné obdobie sú v našej kaplnke v dňoch utorok až piatok ranné sväté omše spojené s modlitbou ranných chvál so začiatkom o 7,00 hod. Netrvajú viac ako 30 min.
  4. Dnes večer nebude večerná adorácia.
  5. Ďakujeme tým, ktorí včera pomohli v našom dome s predvianočným upratovaním.
  6. Zbor pod vedením Katky Lichmanovej vás pozýva zapojiť sa do spevu na Vianoce v našom stredisku. Najbližší nácvik bude dnes o 17,00 hod. u nás.
  7. Pokračuje adopcia triedy v saleziánskej škole Južnom Sudáne. Kto chce prispieť, nech sa zapíše do zoznamu dobrodincov v sakristii. Suma jedného darcu na rok je 24€.
  8. V sobotu o 13.30 hod. bude v našom dome mládežnícka predvianočná duchovná obnova na ktorú Vás srdečne pozývame.
  9. Na dverách a na nástenke nájdete rozpis spovedania v tomto týždni a svätých omší v našej kaplnke počas vianočných sviatkov.
  10. V najnovších katolíckych novinách sa dočítate: Alžírsko má 19 nových blahoslavených mučeníkov; Pápež hovorí: Pane, nauč nás modliť sa; Pavol Hudák: Láska prichádza ako dar; atď.

Liturgický kalendár:            
Ne 23. 12.: 4. adventná nedeľa v roku C

Oznamy z fary:     
-Pozývame vás zavŕšenie adventných besied dnes o 15,00 hod. v školskej jedálni CSŠ na Duchnovičovej ulici. Téma prednášky: Rodina, kolíska svätosti. Deťom ssa počas prednášky budú venovať učiteľky CSŠ v priestoroch materskej školy.

-V sakristii môžete ešte dnes nahlásiť chorých na spoveď pred Vianocami. Navštevovať ich budeme v utorok 18.12.2018 od 8:00 hod.
-HE: V tomto týždni bude vo farskom kostole deviatnik „Svätá rodina hľadá prístrešie“. V pracovných dňoch bude o 11:30 hod., cez víkend o 17:30 hod.
-Farnosť Všetkých svätých v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou sv. Cyrila a Metoda pripravuje Púť mladých z Humenného do Ríma. Termín púte: 17.- 23. marec 2019. Súčasťou našej púte do Ríma bude aj zastávka v centrálnom meste františkánskej spirituality – Assisi. Bližšie informácie získate na plagáte na výveske alebo u p. kaplána Michala.

   

My v médiách

viac

Videá

Kam kliknúť

viac